Бидний үйл ажиллагаа

01.

Сургалт

Байгаль орчны сургалт, судалгаа, мэдээллийн төв-“Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв” УТҮГ нь тогтвортой хөгжлийн агуулгад суурилсан байгаль орчны сургалтыг дараах агуулгын хүрээнд тогтмол зохион байгуулж байна.

02.

Музей

Байгаль орчны сургалт, судалгаа, мэдээллийн төв-“Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв” -ийн амьтны музей Монгол орны амьтны аймгийн зүйл бүрийг төлөөлөхүйц үзмэрүүдтэй.

03.

Хурлын танхим

  • Хурал зөвлөгөөн, сургалт семинар зохион байгуулах 80-90 хүний суудалтай
  • 3 хэл дээр синхрон орчуулга хийх тоног төхөөрөмжтэй

04.

Лаборатор

Орчин үеийн нарийн тоног төхөөрөмж бүхий усны шинжилгээний лабораторд нэгэн зэрэг 10-15 хүнд сургалт, ус хөрсний шинжилгээ, туршилт хийх боломжтой.

Онцлох төслүүд

3R4UB төсөл

3R4UB төсөл

Төслийн ерөнхий мэдээлэл Танилцуулга : Европын Холбооны санхүүжилтээр Switch-Аsia хөтөлбөрийн хүрээнд Италийн Үндэсний Судалгааны Зөвлөл ба түүний дэргэдэх Хөгжлийн Инноваци,...

НОГООН МОНГОЛЫН ТӨЛӨӨ

НОГООН МОНГОЛЫН ТӨЛӨӨ

“НОГООН МОНГОЛЫН ТӨЛӨӨ” ҮНДЭСНИЙ КАМПАНИТ АЖИЛ БОАЖЯ-ны харъяа Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв нь “Ногоон Монголын Төлөө” кампанит ажилд...

Байгаль орчны судалгааны цахим сан

Үндэсний цахим сан

ШУТСан

Гео мэдээллийн сан

Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв

Ногоон технологи

Байгалийн шинжлэх ухааны судалгаа

Сүүлийн үеийн мэдээ

Бидний статистик

Сургалт 80%
Мэдээлэл 86%
Судалгаа 78%
Музей 78%

Онцлох ишлэл

Алсын хараа 

Хамтын ажиллагаа