Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай сурагчдын дунд уралдаан зарлагдлаа

2021-05-26

Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай сурагчдын авьяасыг олон нийтэд хүргэх зорилготойгоор дунд ангийн сурагчдын дунд “АГААРЫН БОХИРДОЛ” сэдэвт гар зургийн уралдааныг 07 дугаар сарын 10-ны өдрийг дуустал зарлаж байна.
Тэргүүн байр-1 сурагч: Өргөмжлөл, 500,000 төгрөгийн мөнгөн бус шагнал, гарын бэлэг
Дэд байр-1 сурагч: Өргөмжлөл, 300,000 төгрөгийн мөнгөн бус шагнал, гарын бэлэг
Гутгаар байр-1 сурагч: Өргөмжлөл
, 200,000 төгрөгийн мөнгөн бус шагнал, гарын бэлэг
Тусгай байр-2 сурагч: Өргөмжлөл, 150,000 төгрөгийн мөнгөн бус шагнал, гарын бэлэг
Бүх мэдээ