ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

2020-04-03

ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

1. Түрээслэх эд хөрөнгийн танилцуулга: Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүргийн 11-р хороонд байрлах “Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв” УТҮГазрын 3-р давхрын 301 тоот 36.8 м.кв өрөөг албан тасалгааны зориулалтаар түрээслэх сонирхолтой хуулийн этгээдийг төрийн өмчийн эд хөрөнгө түрээслэх сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжилсэн материал ирүүлэхийг урьж байна
 2Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл
Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2020 оны 04 дүгээр сарын 20–ны өдрийн
10:00 цаг
Материал хүлээн авах хаяг “Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв” УТҮГазрын 307 тоот өрөө
Материал нээх хаяг байршил “Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв” УТҮГазрын 302 тоот өрөө
2020 оны 04 дүгээр сарын 20–ны өдрийн 10:45 цагт
Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ 1 сарын түрээсийн төлбөрийн доод үнэ 1м.кв нь 15,000 (Арван таван мянга) төгрөг
Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл
  • Байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байх
  • Тогтвортой хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бүх нийтэд экологийн боловсрол олгоход чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг байх
  • Олон нийтэд экологийн боловсрол олгох чиглэлээр контент, мэдээ, мэдээллийг хүргэдэг байх
Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зааврын талаарх товч мэдээлэл Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээслэгчийг сонгох сонгон шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг”-ийн дагуу шалгаруулна.
Оролцогчлын бүрдүүлж ирүүлэх материал
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тус тус нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
  • Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл (өмнө нь хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын гэрээний хуулбар)
  • Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт (сүүлийн 2 жилийн аудитлагдсан тайлан, татвар, нийгмийн даатгалын тодорхойлолт)
  • Талбай болон үндсэн хөрөнгийг түрээслэх үнийн санал
 
3. Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах:“Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв” УТҮГазар дээр очиж үзэж болох бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг 70107645 утсаар болон http://www.ecc.gov.mn/ цахим хуудаснаас авна уу.
 
Бүх мэдээ