“ХАМТДАА ЭХЛҮҮЛЬЕ” БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ УРАЛДААН ЗАРЛАЛАА.

2019-05-27

“ХАМТДАА ЭХЛҮҮЛЬЕ” БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ
УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ
                                                                        
 
 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Экосистемийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүйгээр байгалийн нөөц баялагийг зөв зохистой ашиглах нь хүн төрөлхтний өмнө тулгарч буй хамгийн тулгамдсан зорилт болж байна.  Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд байгалийн зүй тогтлыг зөвхөн танин мэдэх төдийгүй нийгмийн бүх хүрээ, нийт хүн төрөлхтний оюун ухаанд нь байгальтай зүй зохистой харьцах, байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах үзэл санааг төлөвшүүлэх нь нэн тэргүүний асуудал юм.
Иймд Ногоон паспорт аяны хүрээнд байгаль орчны чиглэлээр сурч буй оюутан залуусаар дамжуулан олон нийтэд байгаль орчны мэдлэг ойлголтыг түгээн дэлгэрүүлэх “Хамтдаа эхлүүлье” үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

Хоёр. Зорилго
Байгаль орчны чиглэлээр сурч буй оюутан залуусаар дамжуулан олон нийтэд байгаль орчны мэдлэг ойлголтыг түгээн дэлгэрүүлэх.

Гурав. Хамрах хүрээ
Уралдаанд байгаль орчны чиглэлээр сурч буй /2019-2020 оны хичээлийн жилд 3-4-р курст элсэн суралцах/ оюутан залуус оролцох боломжтой.

Дөрөв. Уралдааны зохион байгуулалт
Уралдаан 2 үе шаттай зохион байгуулагдана.
1-р үе шат: Ирүүлсэн төлөвлөгөөтэй танилцаж хамгийн шилдэг санаа тусгасан 10 багийн ажлыг төлөвлөгөөг шалгаруулна.
2-р үе шат: Шалгарсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, төлөвлөгөөний дагуу ажлын тайлантай танилцаж шилдгийн шилдэг 3 багийг шалгаруулж урамшуулна.

Тав. Үйл ажиллагааны хуваарь
2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны хооронд явагдана. Зургаа. Тавигдах шаардлага Долоо. Зохион байгуулагч
Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны харьяа Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв “УТҮГ”

Найм. Хүлээгдэж буй үр дүн Ес. Шагнал Шалгарсан багуудыг төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах дэмжлэг үзүүлнэ.

Арав. Холбоо барих
УБ хот, Хан-уул дүүрэг 11-р хороо Зайсангийн гудамж -9, Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн 3 давхар 311 тоот. Утас: 70107644

Бүх мэдээ