фото сурвалжлага: “САВ ГАЗРЫН ТАЛУУДЫН АНХДУГААР УУЛЗАЛТ, ОЛОН ТАЛТ ОРОЛЦООГ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ”

2018-04-19

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/57 тоот тушаалаар шинэчлэн батлагдсан “Сав газрын талуудын оролцооны зөвлөл байгуулах, ажиллах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд холбогдох талуудын оролцоо болон усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн хэрэгжилтийн талаар нэгдсэн ойлголтонд хүрэх, идэвхжүүлэх зорилгоор Байгаль орчин аялал, жуулчлалын яамны Сав газрын удирдлагын хэлтэс , 2030 Water Resources group /Усны нөөцийн бүлэг 2030/ хамтран 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-20-ны өдрүүдэд САВ ГАЗРЫН ТАЛУУДЫН АНХДУГААР УУЛЗАЛТ, ОЛОН ТАЛТ ОРОЛЦООГ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ”-ыг  зохион байгуулж байна.

Бүх мэдээ