Байгаль орчны салбарт нэгдэн орсон конвенциудыг ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдад сурталчлана.

2017-11-17

                                                   

Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг НҮБ-ын гишүүн орнууд, байгаль орчны тулгамдсан асуудлуудад бодлого боловсруулагчид болон олон нийтийн анхаарлыг хандуулах зорилгоор олон нийтэд зориулан төрөл бүрийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, дэлхий нийтээрээ өргөн хүрээтэй тэмдэглэдэг. 
Энэ ажлын хүрээнд Манай төв нь 2017 онд байгаль орчны конвенциудыг бүх нийтэд сурталчлан таниулах үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Энэ сард бид Нийслэлийн боловсролын газартай хамтран Нийслэлийн 9 дүүргийн 18 сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай конвенци болон Ган цөлжилттэй тэмцэх” конвенциудаар мэдээлэл өгөх зорилго бүхий  КОНВЕНЦИ - 2017 аянг эхлүүлж байна.
Бүх мэдээ