Экологийн боловсрол олгох сургалтанд И-ЭС-ЭМ Олон улсын дунд сургууль (The English School of Mongolia)-ийн сурагчид хамрагдлаа.

2017-11-08

И-ЭС-ЭМ Олон улсын дунд сургууль (The English School of Mongolia) -ийн 8-р ангийн 50 гаруй сурагчид манай төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж, "Монгол орны хөрс, хөрсний бохирдол", "Усны зөв хэрэглээ, түүний ач тус" сэдэвт экологийн боловсрол олгох сургалтанд хамрагдлаа.
Бүх мэдээ